Home

DIGITAAL FACTURERENVerplichte digitale facturatie vanaf 1 januari 2026.VOORAFBETALINGEN

Een vennootschap is verplicht voorschotten te betalen op de uiteindelijk verschuldigde belasting.

Missie


Het is onze missie om het administratief en boekhoudkundig werk van de kleine en middelgrote ondernemingen te verlichten, waarin persoonlijk contact belangrijk is om zo ook de nadruk te kunnen leggen op fiscale & financiële optimalisaties.

Werkterrein


  • Boekhouding en administratie
  • Fiscaliteit
  • Startersadvies
  • Eerste stappen naar persoonlijke financiële planning

Doelstellingen


Door constante investering in kennis en persoonlijke groei ben ik in de mogelijkheid om creatieve oplossingen te bieden aan mogelijke obstakels.

Hierbij staat persoonlijk contact met het cliënteel en wederzijds vertrouwen centraal, zodat ik door de grondige dossierkennis mij in de plaats kan stellen van mijn cliënt.

Boekhouding en administratie

Iedere Belgische ondernemer, éénmanszaak, vennootschap of vereniging, is van rechtswege verplicht om een boekhouding te voeren. Deze moet voldoen aan enerzijds de boekhoudwetgeving en anderzijds aan de vereisten opgelegd door de Vennootschapswetgeving.


Omdat niet elke ondernemer voldoende boekhoudkundige en fiscale kennis heeft, laat de wet toe dat hij bijgestaan wordt door een specialist. Boekhoudkantoor Gerits is erkend bij het beroepsinstituut voor boekhouders en fiscalisten (ITAA), onder erkenningsnummer

50.161.023 en is bijgevolg gemachtigd om boekhoudkundige en fiscale prestaties aan te bieden.


Als erkend accountant ITAA moet ik mij houden aan de voorgeschreven deontologie. Deze website is dan ook strikt informatief bedoeld en mag geenszins beschouwd worden als publiciteit.